Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Συνάδελφοι,


 Η Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 23-06-2016 που είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  με ομόφωνη απόφασή του στις 17 Μαΐου, αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης απαρτίας στον προβλεπόμενο από το καταστατικό χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 23. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να γίνει η 1η  επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μετά την τακτική, είναι μέσα σε 8 ημέρες (καταστατικό άρθρο 23). Το ίδιο ισχύει και για την  2η επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

 Η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Πέμπτη 30-6-2016 και ώρα 12:00 και θεωρείται ότι τελεί σε απαρτία με την παρουσία του 1/4 των μελών του Συλλόγου.


Σε περίπτωση που και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί  εκ νέου στις  7-7-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι τελεί σε απαρτία με την παρουσία του 1/5 των μελών του Συλλόγου.


Την Πέμπτη 23-06-2016, παρά την έλλειψη απαρτίας, έγινε διάλογος και ενημερώσεις από τον Πρόεδρο των Εργαζομένων της ΕΥΑΘ κ. Αρχοντόπουλο καθώς και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ κ. Μουτάφη και κ. Αγγελάκη και από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ  κ. Σινιώρη. Η συζήτηση εστίασε στην πιθανή επικείμενη ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών, στις αλλαγές στα εργασιακά που έρχονται, στις προσλήψεις και στην επιστροφή κεφαλαίου, θέματα κρίσιμα για τη κοινωνία και όλους τους εργαζομένους.


         Συνάδελφοι,


Σας καλούμε όλους στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30-6-2016 και ώρα 12:00,  με θέματα : 


1.   Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Συνέλευσης
2.   Διοικητικός Απολογισμός 
3.   Οικονομικός Απολογισμός
4.   Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5.   Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις- Ανακοινώσεις
6.   Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
7.   Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ