Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ (10 Αυγούστου 2012)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                                                                                         
10  Αυγούστου  2012
Συνάδελφοι ,

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μία δίνη πρωτοφανών αρνητικών γεγονότων και εξελίξεων με στόχο την πατρίδα μας γενικότερα αλλά και την ΕΥΔΑΠ ειδικότερα. Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας και όλοι σκεφτόμαστε τρόπους αντίδρασης. Θα πρέπει όμως να υπάρξει κλίμα ενότητας , ομοψυχίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των εργαζομένων προκειμένου να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα οι όποιες προσπάθειές μας. 

Ειδικότερα για την ΕΥΔΑΠ οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με αποκορύφωμα τα γεγονότα της 23ης Ιουλίου όπου η Διοίκηση της Εταιρείας διέκοψε το Δ.Σ. που είχε συγκαλέσει με θέμα την περαιτέρω μείωση των μισθών μας , κάτω από το βάρος της πίεσης των εργαζομένων.  Η διακοπή έγινε με σκοπό να ελεγχθεί πιο λεπτομερώς το νομικό μέρος για το κατά πόσον υπαγόμαστε ακόμη στον Ν. 4024, δεδομένου ότι , πολλά από τα μέλη  του Δ.Σ. που παρευρίσκοντο εκείνη την ημέρα στην αρχική συνεδρίαση ομολογούσαν ενώπιον της Διοίκησης της Ο.Μ.Ε. , των Εκπροσώπων των εργαζομένων και των διαφόρων Εκπροσώπων των Σωματείων ότι «όντως τα πράγματα είναι διφορούμενα»!.…

Μετά την  αποχώρηση των εργαζομένων, το εναπομείναν Δ.Σ. της Εταιρείας (χωρίς τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν), έλαβε τελικά την απόφαση για περαιτέρω μείωση των μισθών μας . Η συμπεριφορά αυτή της Διοίκησης κρίνεται ως ανήκουστη και αντιδεοντολογική . Για τους ίδιους αυτούς λόγους και η απόφαση που ελήφθη ελέγχεται ως προς την νομιμότητά της. Για την ακριβή αποτύπωση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, έχουμε ζητήσει επίσημα και τα Πρακτικά του Δ.Σ., με βάση τα οποία θα τοποθετηθεί επίσημα ο Σύλλογός μας, και τα οποία μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί.

Στις 26 Ιουλίου 2012 συνήλθε και πάλι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκειμένου να εξετάσει όλα τα τρέχοντα ζητήματα και να λάβει αποφάσεις . Στην συνάντηση παρευρέθησαν και πολλά μέλη του Συλλόγου και εξέφρασαν απόψεις . Εκλήθη και ο Δικηγόρος που έχει αναλάβει τις αγωγές μας (περικοπές Ν. 3833 & 3845/2010) προκειμένου να μας ενημερώσει για την πορεία των επόμενων δικών και για να του υποβάλλουμε διάφορα ερωτήματα. Όπως μας είπε στις 10 Οκτωβρίου που είναι η επόμενη ομάδα αγωγών θα πρέπει να πιέσουμε την έδρα, μέσω της συμπαγούς παρουσίας των συναδέλφων, ώστε να εκδικαστεί η υπόθεση , δεδομένου ότι έχουν ήδη εκδοθεί πολλές θετικές αποφάσεις για άλλους φορείς. Θεωρείται αυτονόητο ότι την ημέρα της δίκης θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα.   

Στις 2 Αυγούστου 2012 , στα πλαίσια της προσπάθειας του Συλλόγου μας να γίνει όσο το δυνατόν πιο ευρέως γνωστό για ποιους λόγους δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ , πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΔΗΜΑΡ κ. Οικονόμου και την αρμόδια βουλευτή για θέματα Υποδομών κ. Ξηροτύρη . Στην συνάντηση  τους επιδόθηκε το ενημερωτικό έντυπο του Συλλόγου και έγινε ανάλυση σε επιμέρους τεχνικά θέματα που αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της ΕΥΔΑΠ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 Η ΔΗΜΑΡ μας ενημέρωσε ότι έχει δεσμευτεί προεκλογικά αλλά και ότι έχει δεσμεύσει την τριμερή διακυβερνητική επιτροπή ότι την διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού την ευθύνη την έχει το Δημόσιο και ότι τα Δίκτυα ανήκουν στον λαό.
    Σε ερωτήσεις που ακολούθησαν για το ποιος θα ασκεί την Διοίκηση αλλά και την συνολική διαχείρισή της , η απάντηση προέβλεπε και την εμπλοκή ιδιωτών σε μοντέλα συμπράξεων. 
   Σε ερώτηση που έγινε για το α) αν θα χρησιμοποιήσουν το νομικό προηγούμενο του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που δικαιώνει τις προσφυγές κοινωνικών φορέων μη επιτρέποντας την εμπορευματοποίηση του νερού και β) για την δημιουργία αντίστοιχου Δημοψηφίσματος στην Ελλάδα , η απάντηση ήταν ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία τα γνωρίζουν και θα εκτιμήσουν κατά πόσο και πότε θα τα χρησιμοποιήσουν. Είναι εμφανές πως αν ο πλέον αδύναμος κρίκος της τρικομματικής συγκυβέρνησης συζητά την εμπλοκή ιδιωτών στην ΕΥΔΑΠ, τότε τι θα γίνει με τους άλλους δύο ;    

Στις 8-8-2012 συνήλθε εκτάκτως και πάλι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκειμένου να εξετάσει τα θέματα των νέων περικοπών και να αποφασίσει την περαιτέρω δράση του. Οι νέες αυτές περικοπές και συγκεκριμένα το τί περιλαμβάνει το λεγόμενο «σενάριο 3» που προκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμ.  17745/23-7-2012 απόφασης , καθιστούν αυτό το σενάριο πρακτικά ανεφάρμοστο και μόνο αίσθημα δικαίου δεν δημιουργεί μεταξύ των εργαζομένων . Μας προξενεί κατάπληξη πώς είναι δυνατόν π.χ. να κόβονται παντελώς ανθυγιεινά επιδόματα από χώρους όπου οι εργαζόμενοι σε αυτούς εργάζονται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες αφού είναι σαφές ότι τα αέρια και γενικά οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες που επικρατούν στους χώρους αυτούς επιδρούν χωρίς διάκριση σε όλους , πτυχιούχους και μη. Απόδειξη δε επίσης της προχειρότητας του όλου εγχειρήματος αποτελεί και το γεγονός ότι το σημείο (8) το οποίο αναφέρεται σε κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος τέκνων για τους πολλούς και το οποίο όμως «φωτογραφικά» προστάτευε κάποιους , ήδη , όπως πληροφορηθήκαμε , καταργήθηκε!... 

Ο Σύλλογος ζητά να του δοθεί η Βάση δεδομένων από την οποία αντλήθηκαν τα μισθολογικά στοιχεία των μελών του, ώστε να ελέγξει την ορθότητα ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία. Τα λίγα παραδείγματα συναδέλφων που έχουμε μπορέσει να διασταυρώσουμε μέχρι τώρα , δείχνουν ότι σε ορισμένους συναδέλφους οι μειώσεις ξεπερνούν το 50% !

 Και κατά την συνάντηση αυτή παρευρέθησαν και πάλι πολλά μέλη του Συλλόγου μας και κατέθεσαν την γνώμη τους. Ταυτόχρονα κατά την διάρκεια του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη με μέλη του Δ.Σ. που ήταν εκτός Αθηνών, δημιουργώντας της προοπτική για ευρύτερη χρήση αυτών των επικοινωνιακών εργαλείων στο μέλλον. Στο ίδιο Δ.Σ. είχαμε επικοινωνία με τον Δικηγόρο της Ομοσπονδίας καθώς και με τον  Δικηγόρο που έχει αναλάβει τις αγωγές των μελών μας , οι οποίοι μας απάντησαν σε διάφορες απορίες σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα (ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές κλπ). Εν συνεχεία , την ίδια ημέρα πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Σύμβουλο του Διευθύνοντος (δεδομένου ότι ο ίδιος απουσιάζει)  και του εκθέσαμε τις απόψεις μας σχετικά με τις περικοπές , τις οποίες ζητήσαμε και να του τις μεταφέρει.  

Συνάδελφοι ,

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι , λόγω της κρισιμότητας των καταστάσεων και των πρωτόγνωρων συγκυριών που αντιμετωπίζουμε , θα χρειαστεί πιθανόν να προβούμε σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις τις οποίες θα συναποφασίσουμε από κοινού μέσα από έκτακτη Γενική Συνέλευση.  Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία


ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                 ΜΑΡΙΑ  ΛΙΑΠΗ                                    ΜΙΧ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 09:00


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την  Τετάρτη  8 Αυγούστου 2012 στις 09:00,  στο γραφείο 602 του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Κηφισίας 124, θα πραγματοποιηθεί  έκτακτο Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :


·                    Περικοπές μισθών.
·                    .Αποτελέσματα Ενημερωτικής συνάντησης με ΔΗΜΑΡ.
·                    Τρέχοντα θέματα.


   Η  Πρόεδρος                              Ο   Γεν.   Γραμματέας


 Μαρία Λιάπη                                 Μιχάλης Ματθαίος