Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ. 5-4-2016


Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ έχει αποφασίσει ομόφωνα να συλλέξει από τις τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις στοιχεία που αφορούν τη στελέχωσή τους σε προσωπικό.

Στόχος του Συλλόγου είναι να γίνει επικαιροποιημένη καταγραφή του πλήθους  και της κατανομής ανά ειδικότητα  του τεχνικού και λοιπού προσωπικού στις τεχνικές Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, ώστε με συγκεκριμένα  στοιχεία να προβεί σε προτάσεις προς την Διοίκηση της εταιρείας για το φλέγον θέμα της υποστελέχωσης με τα συνακόλουθα προβλήματα που δημιουργούνται για την ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, των υποδομών αλλά κυρίως αυτής  των εργαζομένων τεχνικών και λοιπών υπαλλήλων και των μελών του Συλλόγου μας.

 Στην προσπάθεια αυτή του Συλλόγου θα θέλαμε την ενεργή συμμετοχή σας, αποστέλλοντάς μας τα ακόλουθα στοιχεία:

1.    Υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας, ως πλήθος συνολικά και ανά ειδικότητα (ΑΤΤ1, ΑΤΤ2, ΑΡΤ1, ΕΤ1, ΕΤ2 κλπ κλπ)
Στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Υπηρεσία, παρακαλούμε να αναφερθούν χωριστά οι εργαζόμενοι με οκτάμηνη σύμβαση (ΟΑΕΔ) και οι εργαζόμενοι με σύμβαση μέσω εργολάβου
Στις περιπτώσεις που στην Υπηρεσία σας υπάρχουν Τμήματα, θα ήταν πολύ χρήσιμο τα παραπάνω να δοθούν ανά Τμήμα.

2.    Επιβεβλημένη ενίσχυση της Υπηρεσίας, συνολικό πλήθος, και επιμερισμός του συνόλου αυτού ανά ειδικότητα και ανά Τμήμα.
Η εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό, παρακαλούμε να γίνει αυστηρά με την απολύτως απαραίτητη στελέχωση για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών σας, σύμφωνα με τις ειδικότητες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, την κάλυψη των  βαρδιών 24ωρης λειτουργίας και τις άδειες του προσωπικού.

3.    Θεωρούμε ότι θα πρόσθετε ιδιαίτερη αξία να παρουσιαστούν ιστορικά στοιχεία της τελευταίας 10ετίας για την στελέχωση της Υπηρεσίας, ανά τμήμα και ειδικότητες εργαζομένων, δεδομένου ότι το προσωπικό μειώνεται, γερνάει, όπως επίσης «γερνούν» τα δίκτυα, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, επιφέροντας αυξημένο φόρτο εργασίας.
Συνάδελφοι,

Είτε είστε μέλη του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ, είτε όχι, η συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή του Συλλόγου είναι μεγάλης σημασίας.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα ζητούμενα όσο το δυνατόν πιο σύντομα και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ. 12-4-2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Τρίτη 12 Απριλίου στις 09:30, Περισσός)Συναδέλφισες, Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2016, αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης στις 12 Απριλίου 2016 (αίθουσα εκδηλώσεων, κεντρικό κτήριο, Περισσός),  με θέμα το οργανόγραμμα.Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΗ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ