Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ - 30-4-2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Π.Ε.  &  Τ.Ε.  Ε.ΥΔ.Α.Π

30 Απριλίου 2018

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στις 26 Απριλίου 2018 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου,ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τα μέλη του Συλλόγου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΕΥΔΑΠ στον Περισσό (Ωρωπού 156, Γαλάτσι) σε Γενική Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός
3. Οικονομικός Απολογισμός
4. Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου - οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
6. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις-Ανακοινώσεις
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών του Συλλόγου
στις ακόλουθες ημερομηνίες : Πέμπτη 10-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (1η συνεδρίαση – απαρτία το 1/3 των μελών) Τετάρτη 16-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (2η συνεδρίαση – απαρτία το 1/4 των μελών)Πέμπτη 24-05-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (Τελική – απαρτία το 1/5 των μελών)ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                       Η Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας


               Ελευθερία Μερκουρίδου                     Άγγελος Αλεξανδρόπουλος

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.&Τ.Ε. 26-4-2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π


26 Απριλίου 2018

Συνάδελφοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ &ΤΕ, σας ενημερώνει

Θεσσαλονίκη
Μετά το σπάσιμο του κεντρικού αγωγού της Αραβυσσού με τον οποίο παροχετεύεται νερό στα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης βγήκαν στην επιφάνεια οι πολιτικές των κομμάτων που εκφράζουν τους Δανειστές και ζητούν την πώληση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ως τη σωτήρια λύση.
Ο Σύλλογος Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ με το επικαιροποιημένο φυλλάδιό του, το οποίο έχει σταλεί σε όλα τα κόμματα και εκατοντάδες φορείς, έχει πάρει θέση κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ του νερού αλλά και της διαχείρισής του.

ΕΥΔΑΠ Παγίων – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Τις ίδιες μέρες που η Θεσσαλονίκη έμενε χωρίς νερό, από πληροφορίες που διαρρέουν, κάποιοι στο Υπουργείο Υποδομών και μη, επεξεργάζονταν την διακοπή κάθε σχέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την ΕΥΔΑΠ Παγίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το Υπερταμείο, θεωρώντας ότι το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) δεν πρέπει να ελέγχεται απευθείας από το Δημόσιο και ότι πρέπει να παραχωρηθεί για χρήση σε ιδιώτη ή σε ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία.
Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν να είναι λανθασμένες καθότι τα φράγματα, τα υδραγωγεία μεταφοράς νερού, οι γεωτρήσεις, οι λίμνες, οι εγκαταστάσεις, το νερό εν γένει, δεν είναι εθνικοί οδοί και ούτε παραχωρούνται, ούτε παραχωρείται η χρήση τους.
Ταυτόχρονα φαίνεται ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα είναι άμεση.
Η διακοπή κάθε σχέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την ΕΥΔΑΠ Παγίων πραγματοποιείται με την άρση της διάθεσης προσωπικού και το «διωγμό» των έξι εργαζομένων που προέρχονται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με υπογραφή του Υπουργού Υποδομών χωρίς να προβλέπεται αντικατάστασή τους με αντίστοιχους υπαλλήλους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Αυτά είναι πρωτοφανή γεγονότα και άκρως επικίνδυνα για τους λόγους που εξηγούμε στη συνέχεια.
Με την άρση της διάθεσης και τον «διωγμό» των έξι υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΕΥΔΑΠ Παγίων διακόπτεται:

  •  Η λειτουργία της Τεχνικής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας (έργα, παραλαβές κλπ που είναι σε εξέλιξη) και παραβιάζεται ο νόμος 2744/1999 και το ΠΔ155/2001 σύμφωνα με τα οποία ιδρύθηκε και στελεχώθηκε η ΕΥΔΑΠ Παγίων για να επιτελέσει το έργο της.
  •  Η άριστη επικοινωνία και συνεργασία των δύο εταιρειών και η καλή συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο.
  •  Η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών και κυρίως προς την ΕΥΔΑΠ Παγίων, που είναι Κύριος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ).
  •  Ο καλός και αποδοτικός έλεγχος των ήδη γερασμένων εγκαταστάσεων κυριότητας ΕΥΔΑΠ Παγίων, από προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Παγίων με εξειδικευμένες ειδικότητες και προσόντα (ΠΔ155/2001), σε διαρκή συνεργασία με το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που λειτουργεί και συντηρεί το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα.
  •  Η θεσμική επικοινωνία, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγεται η απαξίωση της δημόσιας περιουσίας και ατυχήματα όπως αυτό στο Σαράντη Βοιωτίας την 29-3-2011.

Η απαξίωση της δημόσιας περιουσίας θα επέλθει ως αποτέλεσμα της αδυναμίας υλοποίησης εξειδικευμένου ελέγχου και διακοπής της συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΠ Παγίων και ΕΥΔΑΠ Α.Ε., κλπ.
Η ευθύνη του Υπουργείου και του Υπουργού Υποδομών για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος είναι μεγάλη!!! 
Διακοπή νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, την Αθήνα, σαν την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης πρέπει να αποκλειστεί.
Θυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1906/2014 απόφαση του απαγορεύει την πώληση του νερού, του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΕΥΔΑΠ καθώς και την διαχείρισή του και συνδέει το νερό με την υγεία των πολιτών. Ειδικότερα αναφέρει για την ΕΥΔΑΠ «…οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, Συνιστάται δε οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και στην αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και, ιδίως, στην παροχή πόσιμου νερού ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω…».

Είναι τουλάχιστον λυπηρό, αρχηγοί κομμάτων που προσδοκούν να πάρουν την διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και ο νυν αρμόδιος Υπουργός Υποδομών να αγνοούν την απόφαση του ΣτΕ, την απόφαση του ΟΗΕ ότι η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς και ότι σήμερα πάνω από 180 πόλεις ανά τον κόσμο επανακρατικοποιούν τις επιχειρήσεις ύδρευσης με προεξέχουσες αυτές του Παρισιού και Βερολίνου.

Αναρωτιέται κανείς τίνος συμφέροντα εξυπηρετούν;
Ντόπια ή ξένα; Πάντως όχι των πολιτών.
Τους αφήνουμε στην κρίση όλων.
Όχι στην πώληση της ΕΥΔΑΠ, του νερού και της διαχείρισής του.

Υδρονομείς
Χαιρετίζουμε την ομόφωνη Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τους 23 συναδέλφους Υδρονομείς.
Καλούμε τη Διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της για τους 23 συναδέλφους Υδρονομείς και να τους εντάξει άμεσα στο μόνιμο-τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Προσλήψεις
Το ΔΣ του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ &ΤΕ, αφού έλαβε υπόψη την προκήρυξη 1Κ/2018 και το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (επισυνάπτεται) θεωρεί ότι,
η Διοίκηση ως σύνολο και το αρμόδιο Υπουργείο φέρει ακέραια την πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη για:

  •  Την εξαιρετική καθυστέρηση των προσλήψεων (αναμένονται από το 2015…)
  •  Τον κίνδυνο ακύρωσης -λόγω πιθανών ενστάσεων- του διαγωνισμού, όσον αφορά ηλικιακά όρια και τα ζητούμενα ειδικά προσόντα (φωτογραφικές διατάξεις ???)
  •  Την καταστρατήγηση του Νόμου περί προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, του μόνου Νόμου που διασφαλίζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ισότητα μεταξύ των υποψηφίων

Φύλακες
Η πρωτοφανής προκήρυξη 4Κ/2018 πρόσληψης άοπλων φυλάκων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. -που έχει στο δυναμικό της και ένοπλους φύλακες- θεωρούμε ότι στρέφεται εναντίον του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή φύλαξη των εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση την ασφαλή υδροδότηση. (Εσκεμμένα ?)
Ας διευκρινίσει η Διοίκηση πώς στο ίδιο ΦΕΚ της προκήρυξης 4Κ/2018, η ΕΥΔΑΠ ζητά να προσλάβει άοπλους φύλακες, ενώ σε αντίστοιχη προκηρυσσόμενη ειδικότητα άλλου Φορέα δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός άοπλος.

Διαδικασία Προμηθειών
Η καινοτόμος (ή μήπως κενοτόμος ?) που ήδη ισχύει, αποτελεί ένα ακόμα «πείραμα» της Διοίκησης. Ένα ακόμα γρανάζι, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις και άγονους διαγωνισμούς.
Ως μηχανικοί διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι:
Ενδεχόμενα απρόοπτα – απρόβλεπτα γεγονότα σε δίκτυα και εγκαταστάσεις, θα ακολουθήσουν πιστά και κατά γράμμα την διαδικασία προμηθειών, χωρίς απαίτηση νέων αιτήσεων.
Σκέψη-Πρόταση:
Μήπως να προσανατολιστούμε, εκτός από την απλόχερη νομική υποστήριξη της διαδικασίας προμηθειών που δρομολογείται, στην υποστήριξη της διαδικασίας προμηθειών και από ειδικούς ώστε μέσω τεχνητής γονιμοποίησης, να καταστούν οι άγονοι διαγωνισμοί, γόνιμοι ?

Καταβολή της Πρόσθετης Ειδικής Προσαύξησης
Οι κρατήσεις της έκτακτης ειδικής εισφοράς των συναδέλφων μηχανικών που όφειλαν στον ΕΦΚΑ, αποδόθηκαν στο ΕΦΚΑ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ πριν το τέλος Μαρτίου και πριν την ανακοίνωση του ΤΕΕ ότι το θέμα αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ΕΦΚΑ την Πέμπτη 12-4-2018 μας ενημέρωσε η υπεύθυνη Προϊσταμένη Κα Τσάκου ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο για το εν λόγω θέμα. Ωστόσο είπαν ότι όταν αυτό γίνει, θα υπάρξει πιστωτικό στην μερίδα των συναδέλφων που έχουν πληρώσει την έκτακτη ειδική εισφορά.
Σημειώνουμε ότι, τα αποδεικτικά απόδοσης των οφειλόμενων ποσών, θα δοθούν στους συναδέλφους στην επικείμενη έκλογο-απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου.

Διοικητική Εξέταση
Η Διοικητική Εξέταση (ΔΕ) που διενεργήθηκε μετά από καταγγελία συναδέλφου στον Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 309/30-03-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού τέθηκε στο αρχείο, καθότι σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα δεν διαπιστώθηκαν προσωποποιούμενες ευθύνες πειθαρχικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων του ισχύοντος Κανονισμού Προσωπικού.


ΟΜΟΦΩΝΑ
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Η Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Ελευθερία Μερκουρίδου             Άγγελος Αλεξανδρόπουλος

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 16-4-2018