Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ. ΠΕΜΠΤΗ - 23 6 2016


Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο  με  την ομόφωνη απόφασή του στις 17 Μαΐου και σύμφωνα με το καταστατικό

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Τα μέλη του, σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, την  Πέμπτη 23/6/2016 και ώρα 11:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπογείου  κτιρίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ( Ωρωπού  156, Γαλάτσι) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.                Εκλογή προέδρου και γραμματέως της Συνέλευσης
2.                Διοικητικός Απολογισμός 
3.                Οικονομικός Απολογισμός
4.                Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5.                Ερωτήσεις- Τοποθετήσεις- Ανακοινώσεις
6.                Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
7.                Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ