Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Χορήγηση κανονικών αδειών. Επιστολή προς Διοίκηση ΕΥΔΑΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π
Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2015


Αριθ. Πρωτ. 152 
                                                                                                     


Προς:

Πρόεδρο Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π., κο Κ. Παπαδόπουλο
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Ι. ΜπενίσηΘέμα:    Απόφαση Διοίκησης Νο 60/26-11-2015
Κύριε Πρόεδρε &  Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή ανησυχία του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ της ΕΥΔΑΠ, σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης Διοίκησης Νο 60/26-11-2015.

      Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ΕΥΔΑΠ τείνει στο να μη μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.

     Όπως σας έχουμε ενημερώσει στις μεταξύ μας συναντήσεις, η έλλειψη τακτικού προσωπικού έχει σταδιακά και αθροιστικά οδηγήσει σε διαρκή οριακή λειτουργία της ΕΥΔΑΠ. Άλλωστε, η συσσώρευση κανονικών αδειών και οφειλομένων ρεπό είναι απόρροια κατά κύριο λόγο της έλλειψης τακτικού προσωπικού.

Έτσι η υποχρεωτική λήψη των κανονικών αδειών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταθέτει τις ευθύνες του στις εκάστοτε Διοικήσεις της ΕΥΔΑΠ με την οριζόντια εφαρμογή της, αναμένεται να επιφέρει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, με συνέπειες ποικίλες, ακόμα και ποινικές σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή ατυχημάτων όχι μόνο για τους Μηχανικούς μέλη του Συλλόγου μας αλλά για όλα τα στελέχη καθώς και για τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Επειδή το θέμα αυτό χρήζει μεγάλης προσοχής παρακαλούμε όπως προβείτε στις ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθούν προβληματικές καταστάσεις, τόσο για τα μέλη του Συλλόγου, όσο και για τη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και για τη γενικότερη εικόνα της.

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ