Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.&Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ Νο 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ             08.06.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4

της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της 06.06.2018 & 07.06.2018


Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 06ης και 07ης Ιουνίου 2018 για την ανάδειξη οργάνων και εκπροσώπων του Συλλόγου Μηχανικών  Π.Ε και Τ.Ε της ΕΥΔΑΠ έχουν ως εξής:

Επί εγγεγραμμένων μελών 209, εψήφισαν:
Α)    για όργανα Διοίκησης και Ελεγκτική Επιτροπή 189 εκ των οποίων 186 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, 2 άκυρα και 1 λευκό.
Β)    για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και το ΕΚΑ 189 εκ των οποίων 182 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, 4 άκυρα και 3 λευκά.


Εξελέγησαν οι κάτωθι:

                                   1.     Για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ

1.   «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφόρου Αγγελική
2. Ράνιος Αλέξανδρος
3. Χαραλαμπόπουλος Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2. Φαλτσέτας Χρήστος
3. Κολυβά Ειρήνη (κατόπιν κλήρωσης)


2. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
   Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
3. Καραγιάννης Ηρακλής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Ευαγγελάτου Σοφία
2.   Σούλης Βασίλειος
3. Ματθαίος Μιχαήλ (κατόπιν κλήρωσης)


3. «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  2  (η 2η έδρα κατόπιν κλήρωσης)
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νάστος Νικόλαος
2. Αποστόλου Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αργυράκης Μιχαήλ
2. Δρακούλη Γρηγορία

4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ»
   Έδρα  1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.      Ράππου Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νίνου Αθηνά


2.   Για την Ελεγκτική ΕπιτροπήΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ

1.    «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  2
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος
2.  Ρίπης Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γελαδάς Διονύσιος

2. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
  Έδρα 1
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βλαγκούλη Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-------3.  Για την Ομοσπονδία :  Εκπροσώπηση  8 ΈδρεςΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ


1.   «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
    Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
3. Σούλης Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Ευαγγελάτου Σοφία
2.   Καραγιάννης Ηρακλής
3. Ματθαίος Μιχαήλ2.   «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
    Έδρες  3
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ράνιος Αλέξανδρος
2. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
3. Χαραλαμπόπουλος Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Χριστοφόρου Αγγελική
2. Φαλτσέτας Χρήστος
3. Αλούκος Ιωάννης

3.   «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΥΔΑΠ»
 Έδρα  1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ράππου Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νίνου Αθηνά (κατόπιν κλήρωσης)

4.    «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ»
   Έδρα 1 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νάστος Νικόλαος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αποστόλου Κων/νος (κατόπιν κλήρωσης)


3.      Για το ΕΚΑ:      Εκπροσώπηση - 3 ΈδρεςΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΜΕΛΗ


1.   «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
                  Έδρες  2
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σούλης Βασίλειος
2. Καραγιάννης Ηρακλής (κατόπιν κλήρωσης)

2.    «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
    Έδρα 1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Ράνιος Αλέξανδρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφόρου Αγγελική (κατόπιν κλήρωσης)


Τα ως άνω αποτελέσματα αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη μέχρι την οριστική κατάθεση του Πρακτικού αρχαιρεσιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών.Η  Εφορευτική Επιτροπή


Κασωτάκη Ευαγγελία   -     Κουκλάδα Αικατερίνη   -  Σταματόπουλος Χρήστος