Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Επικαιροποίηση Φυλλαδίου Συλλόγου Μηχανικών


Το επικαιροποιημένο φυλλάδιο του Συλλόγου στο οποίο φαίνεται η κάθετα αντίθετη θέση του Συλλόγου ως προς την πώληση της ΕΥΔΑΠ και του φυσικού αγαθού που είναι το νερό.

https://drive.google.com/file/d/0B6H8phLnBNEALWp5NGxXeTVqazA/view