Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Νέο Δ.Σ.του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

              Αθήνα , 9 Ιουλίου 2012

Συνάδελφοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωρίζουµε ότι μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου µας, που έγιναν κατά τις 26/6/2012 και 27/6/2012, εξελέγησαν οι εκπρόσωποί µας για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, την Οµοσπονδία, και το Ε.Κ.Α..

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την προβλεπόµενη από το καταστατικό ψηφοφορία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως ακολούθως :

1.        Πρόεδρος:     Λιάπη Μαρία
2.        Αντιπρόεδρος:   Βουγιουκλάκης Κωνσταντίνος
3.        Γενικός Γραµµατέας:   Ματθαίος Μιχάλης
4.        Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας & Γραµ. Δηµ. Σχέσεων : Τούλιας Χρήστος
5.        Ταµίας:   Καλλιβωκά Μαρία
6.        Μέλος:   Ρίπης  Κωνσταντίνος
7.        Μέλος:   Συνοδινού Αντιγόνη
8.        Μέλος:   Γελαδάς Διονύσιος
9.        Μέλος:   Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για την εµπιστοσύνη τους και έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που ανέλαβε θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου και πάνω απ’ όλα θα αγωνιστεί για την διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ .


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                           

                            
                  ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ                          ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ