Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. : Δημόσια και κοινωνική εταιρεία

(Κατεβάστε από τον προηγούμενο σύνδεσμο το ενημερωτικό έντυπο
 και στείλτε το παντού)

Είμαστε εμείς που, μαζί με όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, χρόνια τώρα πασχίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση του φυσικού πόρου - του νερού- και για την
άρτια λειτουργία των δικτύων και εγκαταστάσεων.

 Μια προσέγγιση τεχνική αλλά και ανθρώπινη για όλες αυτές τις εργατοώρες που έχουμε επενδύσει στην Εταιρεία μας και για τους φόβους μας από την επερχόμενη κατάσταση.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε πολύπλοκα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι εγγύηση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αναπτυξιακές δράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δράσεις που θα έχουν ταυτόχρονα και κοινωνικό χαρακτήρα και θα αφορούν την εξασφάλιση πόσιμου νερού και τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών υγιεινής σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα σε βασικές υποδομές.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όλοι εμείς θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, ώστε
να παραμείνει η ΕΥΔΑΠ μια Εταιρεία με κοινωνικό πρόσωπο, οικονομικά αυτοδύναμη με αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες και δράσεις.

Ευελπιστούμε ότι με αυτή την ενημέρωση όλων των φορέων, καταναλωτών και ΜΜΕ, να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό ρεύμα αντίστασης στο επερχόμενο ξεπούλημα
του πολύτιμου φυσικού πόρου, μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.