Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.&Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ Νο 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ             08.06.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4

της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της 06.06.2018 & 07.06.2018


Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 06ης και 07ης Ιουνίου 2018 για την ανάδειξη οργάνων και εκπροσώπων του Συλλόγου Μηχανικών  Π.Ε και Τ.Ε της ΕΥΔΑΠ έχουν ως εξής:

Επί εγγεγραμμένων μελών 209, εψήφισαν:
Α)    για όργανα Διοίκησης και Ελεγκτική Επιτροπή 189 εκ των οποίων 186 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, 2 άκυρα και 1 λευκό.
Β)    για τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και το ΕΚΑ 189 εκ των οποίων 182 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα, 4 άκυρα και 3 λευκά.


Εξελέγησαν οι κάτωθι:

                                   1.     Για το Διοικητικό Συμβούλιο


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ

1.   «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφόρου Αγγελική
2. Ράνιος Αλέξανδρος
3. Χαραλαμπόπουλος Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
2. Φαλτσέτας Χρήστος
3. Κολυβά Ειρήνη (κατόπιν κλήρωσης)


2. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
   Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
3. Καραγιάννης Ηρακλής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Ευαγγελάτου Σοφία
2.   Σούλης Βασίλειος
3. Ματθαίος Μιχαήλ (κατόπιν κλήρωσης)


3. «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  2  (η 2η έδρα κατόπιν κλήρωσης)
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νάστος Νικόλαος
2. Αποστόλου Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αργυράκης Μιχαήλ
2. Δρακούλη Γρηγορία

4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ»
   Έδρα  1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.      Ράππου Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νίνου Αθηνά


2.   Για την Ελεγκτική ΕπιτροπήΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ

1.    «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
  Έδρες  2
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος
2.  Ρίπης Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γελαδάς Διονύσιος

2. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
  Έδρα 1
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βλαγκούλη Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
-------3.  Για την Ομοσπονδία :  Εκπροσώπηση  8 ΈδρεςΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ


ΜΕΛΗ


1.   «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
    Έδρες  3
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
3. Σούλης Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Ευαγγελάτου Σοφία
2.   Καραγιάννης Ηρακλής
3. Ματθαίος Μιχαήλ2.   «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
    Έδρες  3
    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ράνιος Αλέξανδρος
2. Αλεξανδρόπουλος Άγγελος
3. Χαραλαμπόπουλος Κων/νος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.  Χριστοφόρου Αγγελική
2. Φαλτσέτας Χρήστος
3. Αλούκος Ιωάννης

3.   «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΥΔΑΠ»
 Έδρα  1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ράππου Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νίνου Αθηνά (κατόπιν κλήρωσης)

4.    «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ»
   Έδρα 1 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νάστος Νικόλαος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αποστόλου Κων/νος (κατόπιν κλήρωσης)


3.      Για το ΕΚΑ:      Εκπροσώπηση - 3 ΈδρεςΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΜΕΛΗ


1.   «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»
                  Έδρες  2
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λιάπη Μαρία
2. Δήμτσας Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σούλης Βασίλειος
2. Καραγιάννης Ηρακλής (κατόπιν κλήρωσης)

2.    «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»
    Έδρα 1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Ράνιος Αλέξανδρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοφόρου Αγγελική (κατόπιν κλήρωσης)


Τα ως άνω αποτελέσματα αναρτώνται με κάθε επιφύλαξη μέχρι την οριστική κατάθεση του Πρακτικού αρχαιρεσιών στο Πρωτοδικείο Αθηνών.Η  Εφορευτική Επιτροπή


Κασωτάκη Ευαγγελία   -     Κουκλάδα Αικατερίνη   -  Σταματόπουλος Χρήστος

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.&Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ Νο 3ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.


                                                                                           04.06.2018


της  Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της  06.06.2018 και
 07.06.2018 του Συλλόγου  Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π.       
Σήμερα, Δευτέρα 04.06.2018, απεστάλη στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ηλεκτρονική επιστολή από την κ. Λιάπη Μαρία που ηγείται του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.», με αίτημα να μην συμπεριληφθεί το όνομα του κ. Κώττα Δημητρίου στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, λόγω πρόσφατης συνταξιοδότησής του.

Παρότι το αίτημα της κ. Λιάπη εστάλη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να το δεχτεί προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το ψηφοδέλτιο του ως άνω συνδυασμού διαμορφώνεται ως εξής :

 «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.»


Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)


1. Αγιοστρατίτης Στέργιος

2. Δήμτσας Γεώργιος

3. Ευαγγελάτου Σοφία

4. Καραγιάννης Ηρακλής

5. Κρίμπαλης Δημοσθένης

6. Λιάπη Μαρία

7. Μαλλιαρού Θεοδώρα

8. Ματθαίος Μιχαήλ

9. Σούλης Βασίλειος


Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς– άρθ. 15 καταστατικού)

1. Βλαγκούλη ΕλένηΓ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)


1. Αγιοστρατίτης Στέργιος

2. Βλαγκούλη Ελένη

3. Δήμτσας Γεώργιος

4. Ευαγγελάτου Σοφία

5. Καραγιάννης Ηρακλής

6. Κρίμπαλης Δημοσθένης

7. Λιάπη Μαρία

8. Μαλλιαρού Θεοδώρα

9. Ματθαίος Μιχαήλ

10. Σούλης Βασίλειο
ς

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς – άρθ. 15 καταστατικού)

1. Αγιοστρατίτης Στέργιος

2. Βλαγκούλη Ελένη

3. Δήμτσας Γεώργιος

4. Ευαγγελάτου Σοφία

5. Καραγιάννης Ηρακλής

6. Κρίμπαλης Δημοσθένης

7. Λιάπη Μαρία

8. Μαλλιαρού Θεοδώρα

9. Ματθαίος Μιχαήλ 


10. Σούλης Βασίλειος


  Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και του Βιβλιαρίου υγείας.
Η Εφορευτική Επιτροπή


Κασωτάκη Ευαγγελία 

Κουκλάδα Αικατερίνη 

Σταματόπουλος Χρήστος

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 1 ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε&Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ ΣΤΙΣ 6,7-6-2018
Αθήνα 30 Μαΐου 2018

Η Εφορευτική Επιτροπή που αναδείχθηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. την 29.05.2018, ανακοινώνει τα εξής:
1.      Κατόπιν συνάντησης την 29.05.2018 του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π, συμφωνήθηκε οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στην ΟΜ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, να διεξαχθούν την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 στο κτήριο της Λαοδικείας και την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο νέο κτίριο του Περισσού (τέως Αποθηκών) και από ώρα 08:00 έως 15:00.
2.      Τα μέλη του Συλλόγου που προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη αίτηση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι και την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00. Η Εφορευτική Επιτροπή θα ελέγξει τις αιτήσεις και σύμφωνα με το Καταστατικό, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους σε διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών πριν τις αρχαιρεσίες.
3.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι 9μελές. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι 9 άτομα για το Δ.Σ., μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή και αριθμό ίσο με το μισό από εκείνο που πρόκειται να εκλεγούν για το Διοικητικό Συμβούλιο, στρογγυλεμένο προς τα πάνω συν ένα για αντιπροσώπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
4.      Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Βιβλιαρίου υγείας.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  
Κασωτάκη Ευαγγελία (Τακτικό Μέλος)
Κουκλάδα Αικατερίνη (Τακτικό Μέλος)

Σταματόπουλος Χρήστος (Τακτικό Μέλος λόγω κωλύματος της κ. Ξανθάκη Μαργαρίτας)