Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Εξώδικο προς τη Διοίκηση για τις περικοπές στους προσληφθέντες στην ΕΥΔΑΠ μετά το 2012

 

Αθήνα, 01.03.2024

Συνάδελφοι,

 

σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. που αφορά στις περικοπές στους προσληφθέντες στην ΕΥΔΑΠ μετά το 2012.

  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Ωρωπού 156, με ΑΦΜ 999331864.

 

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ωρωπού, αριθμ. 156, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

_______________________________________________

 

Δια της παρούσας επαναλαμβάνουμε –όπως, άλλωστε, πολλάκις προφορικά, αλλά και δια ανακοινώσεών μας, έχουμε αναπτύξει- ότι καμία ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 33 του Ν. 5053/2023 (δια της οποίας καταργήθηκε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 6/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και δια της οποίας αίρεται από 1-1-2024 η αναστολή της ισχύος διατάξεων, που προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων) δεν νομιμοποιεί την εταιρεία για μονομερή περικοπή μισθολογικών αποδοχών υπαλλήλων - συναδέλφων μας, οι οποίοι προσελήφθησαν μετά την 14-2-2012 και στους οποίους κατά την πρόσληψή τους αναγνωρίστηκε συναφής προϋπηρεσία. Μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους σας, εκτός του ότι δεν θα έβρισκε «έρεισμα» στον ανωτέρω νόμο, θα αντίκειτο και στις ρυθμίσεις τόσο των εφαρμοστέων στον εργασιακό μας χώρο ΣΣΕ όσο και του ισχύοντος Κανονισμού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Εξ αυτού μάλιστα του λόγου και σε αυτό το πλαίσιο η Διοίκηση δεσμεύθηκε ότι δεν θα προβεί σε καμία μονομερή ενέργεια περικοπής ή «παγώματος» μισθών και μη απόδοσης στους ως άνω συναδέλφους μισθολογικών κλιμακίων βάσει της αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας τους. Ωστόσο η παραπάνω δέσμευση φάνηκε να αναιρείται στην πράξη, δια της μη απόδοσης τελικά των προβλεπόμενων μισθολογικών κλιμακίων σε συναδέλφους που προσελήφθησαν προσφάτως, καθώς και δια του «παγώματος» των αποδοχών των προσληφθέντων μετά το 2012 συναδέλφων μας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδρασή μας, συνιστάμενης στην αποστολή προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού των υπ’ αριθμ. πρωτ. 571/07-12-2023 και 573/24-01-2024 επιστολών μας, δια των οποίων μεταξύ άλλων αιτηθήκαμε να ενημερωθούμε για την επίσημη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου επί του συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς σε συνάντηση αυτού με την Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ είχε διαβεβαιώσει ότι η εταιρεία δεν θα προέβαινε σε καμία μεταβολή του τρόπου αμοιβής των εργαζομένων.

Επί των ανωτέρω επιστολών μας, όμως, δεν λάβαμε καμία απάντηση, ενώ η αγωνία μας για τις προθέσεις σας, μετατράπηκε σε αγανάκτηση όταν πληροφορηθήκαμε το από 29-1-2024 email του κ. Σαχίνη προς την Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, με θέμα «ΣΣΕ και νεοπροσληφθέντες», στο οποίο αναφερόταν ότι δεν θα μειωθούν οι αποδοχές κανενός εργαζομένου της εταιρείας, παρά την απορρέουσα υποχρέωση γι’ αυτό εκ του Ν. 5053/2023 με την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας ΕΣΣΕ μέχρι 9-5-2024, ενώ περαιτέρω επί λέξει αναφέρθη, ότι η στάση αυτή της εταιρείας «δεν πρέπει επ’ ουδενί να εκληφθεί ως αποδοχή της ότι καταβάλλει ορθώς υπολογισμένες αποδοχές ή ότι δεν επιβάλλεται από το νόμο να τις μειώσει».

Επειδή δια της ως άνω τοποθετήσεως είναι σαφές ότι η εταιρεία αφενός μεν επιχειρεί όψιμα να προβάλει ρήτρα ανάκλησης ή επιφύλαξη ελευθεριότητας επί αποδοχών που ήδη ανεπιφύλακτα κατέβαλε, όπως άλλωστε υποχρεούτο (κατ’ εφαρμογή του επί ετών καθιερωμένου και ουδέποτε αμφισβητούμενου συστήματος υπολογισμού των τακτικών αποδοχών του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ) και για την καταβολή των οποίων από κανέναν νόμο δεν περιορίζεται αφετέρου δε προσπαθεί, υπό την απειλή μονομερούς μείωσης αποδοχών, να εξαναγκάσει τον κοινωνικό της εταίρο σε συμβιβασμούς και οπισθοχωρήσεις στα πλαίσια υπογραφής της νέας ΕΣΣΕ.

Επειδή είναι σαφές ότι η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του Ν. 5053/2023 καμία αναγκαστική μισθολογική περικοπή δεν επιβάλλει, ενώ οι μισθολογικοί όροι του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες ΕΣΣΕ και τον Κανονισμό Προσωπικού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Διαμαρτυρόμεθα για την από 29-1-2024 έγγραφη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΥΜΕ την επιφύλαξη ελευθεριότητας – ρήτρα ανάκλησης που προσπαθεί να επιβάλει η εταιρεία, επιδιώκοντας να δημιουργήσει δικαίωμα παράνομων περικοπών, κατά παράβαση των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων, ΚΑΛΩΝΤΑΣ τη αφενός να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες αφετέρου να σεβαστεί το θεσμό των ελεύθερων και καλόπιστων συλλογικών διαπραγματεύσεων απέχοντας από απειλές και τελεσίγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα μας βρει απέναντι τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     Γιώργος Δήμτσας                       Δέσποινα Ζάννου


Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Απεργία Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

 

Αθήνα, 27.02.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. μετέχει  στην 24ωρη παναττική απεργία που έχουν προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ, για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024.

Με αιχμή την τραγική επέτειο από το δυστύχημα των Τεμπών απεργούμε και ορίζουμε το διεκδικητικό  πλαίσιο τόσο για την ασφάλεια των υποδομών και των εργαζομένων, όσο και για τις  αυξήσεις μισθών  προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια.

Όπως φαίνεται και από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη η διάσπαση και ιδιωτικοποίηση των οργανισμών κοινής ωφέλειας όπως ο ΟΣΕ, τα παχυλά μερίσματα στους μετόχους και τα μπόνους, δεν αρκούν για να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία στις υποδομές.

 Απεργούμε διεκδικώντας:

·         Υπογραφή ΣΣΕ 2024 που να καλύπτει τις ανάγκες και τον ρόλο των μηχανικών στην ΕΥΔΑΠ

·        Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς «πάγωμα» αποδοχών και ανάκληση των μονομερών ενεργειών της Διοίκησης στους προσληφθέντες μετά το 2012

·         Μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές από το 2012

·         Επαναφορά δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας

·    Επαναφορά των επιδομάτων που έχουν περικοπεί, δυσμενέστερα τροποποιηθεί, καταργηθεί και των χορηγούμενων παροχών, καθότι δεν είμαστε πλέον σε καθεστώς μνημονίων

·    Επαναδιαπραγμάτευση της συμβατικής τιμής του αδιύλιστου νερού και άμεση υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ Παγίων για τη λειτουργία του ΕΥΣ

 

Καλούμε τα μέλη μας στη συγκέντρωση στην Αθήνα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 11:00  στην πλατεία Κοραή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Η Γενική Γραμματέας

 

 

 

 

 

Γιώργος Δήμτσας

 

Δέσποινα Ζάννου

 

 

Συνάντηση του Συλλόγου με τη Διοίκηση στις 12.02.2024

 

 Αθήνα, 20.02.22024

 Συνάδελφοι,

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, τη Δευτέρα 12.02.2024, πραγματοποίησε συνάντηση  με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και την Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού παρουσία του Προέδρου Δ.Σ., παρόλο που το  αίτημα συνάντησης αφορούσε την ενημέρωση όλου του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Στην συνάντηση τέθηκαν από το προεδρείο του Συλλόγου μας όλα τα ζητήματα για την πορεία της Εταιρείας, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που διακυβεύουν τόσο το μέλλον της ΕΥΔΑΠ όσο και το μέλλον και τον ρόλο των Μηχανικών στην Εταιρεία. Δυστυχώς η Διοίκηση δεν απάντησε στα υπάρχοντα προβλήματα και δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δέσμευση για κανένα θέμα.

 1.            Για την ανακοινωθείσα χωρική επέκταση της ΕΥΔΑΠ στους Δήμους Κορινθίας, Βοιωτίας και Φωκίδας  η Διοίκηση δεν έδωσε καμία απάντηση, παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε εξαγγείλει στις εφημερίδες επενδυτικό πλάνο 1,85 δις ευρώ για τις εν λόγω επεκτάσεις. Ο Σύλλογος επισήμανε αφενός ότι η Εταιρεία  είναι ήδη υποστελεχωμένη και αφετέρου ότι ειδικά η φημολογούμενη ανάληψη των δικτύων ομβρίων αποτελεί μια απαγορευτικά επικίνδυνη δραστηριότητα.

 2.            Για το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) και ενώ έχει λήξει η τριετία και βρισκόμαστε στην εξάμηνη παράταση της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης της ΕΥΔΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΠ-ΕΥΔΑΠ, η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ούτε από την ΕΥΔΑΠ αλλά ούτε και από τα λοιπά συμβαλλόμενα μέλη. Ο Σύλλογος παραμένει στην πάγια θέση του για την πλήρη εναρμόνιση και τήρηση των  αποφάσεων του ΣτΕ.

 3.            Σχετικά με την τιμολόγηση του αδιύλιστου νερού ο Σύλλογος επισήμανε εκ νέου, όπως και στο παρελθόν με σχετική επιστολή τεχνο-οικονομικού περιεχομένου προς το Δ.Σ., ότι η συμφωνηθείσα τιμή αδιύλιστου είναι υψηλή, μη συμφέρουσα για την ΕΥΔΑΠ,  με δεδομένο τον κίνδυνο να μετακυλήσει το κόστος στους πελάτες. Ο Σύλλογος ζήτησε την επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, δεδομένου ότι η συμφωνηθείσα τιμή του αδιύλιστου νερού την οποία η Διοίκηση θεωρεί  επιτυχή και συμφέρουσα,  δεν λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών.

 4.            Για τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας δεν υπήρξε όπως αναμενόταν σαφής επεξήγηση, πάρα μόνο γενικεύσεις για αυξημένο ενεργειακό κόστος, για επενδύσεις που σαφέστατα δεν δικαιολογούν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και δεν απαλλάσσουν  την Διοίκηση  των ευθυνών της. Ο Σύλλογος είναι αντίθετος σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις.

 5.            Για την εφαρμογή της Νομοθεσίας Ν. 2916/2001, Ν.3459/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 και άρση της απαρχαιωμένης διάκρισης των Μηχανικών σε Τεχνικό Προσωπικό Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης και για την ένταξη των πτυχιούχων Μηχανικών σε συμφωνία με τους υπόλοιπους πτυχιούχους επιστήμονες της εταιρείας, δεν υπήρξε καμία δέσμευση.

 6.            Για την 6η ημέρα εργασίας και για την μη εφαρμογή της νομοθεσίας από το 2010 από την ΕΥΔΑΠ, που έχει ως συνέπεια οι εργαζόμενοι να προσφεύγουν δικαστικά για τα δεδουλευμένα τους, η ΕΥΔΑΠ μέσω των αρμοδίων οργάνων της, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τη σχετική νομοθεσία και ότι καθυστέρησαν οι γνωμοδοτήσεις των Νομικών Υπηρεσιών.

Ο Σύλλογος θεωρεί ακατανόητο  να  απαιτείται η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας για την εφαρμογή ή όχι της Εθνικής Εργατικής Νομοθεσίας τρία έτη μετά και την δικαστική απόφαση επί του θέματος, με τη δικαιολογία της ύπαρξης καθυστέρησης λόγω έλλειψης προσωπικού για την ορθή αποτύπωση των αποζημιώσεων στα εκκαθαριστικά των εργαζομένων. Το ερώτημα του Συλλόγου προς τη Διοίκηση, που αποτελεί και πάγια θέση του, είναι αν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων καταβληθούν από το 2010 έως σήμερα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 7.            Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προσληφθέντες Υπαλλήλους μετά το 2012, υπήρξε παραδοχή από την Διοίκηση ότι πάγωσε η μισθολογική προώθηση και ότι  το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί στην νέα ΣΣΕ. Δηλαδή ουσιαστικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας, που η ίδια η ΕΥΔΑΠ ζήτησε από τους νεοπροσληφθέντες, αποτελεί για τη Διοίκηση στοιχείο συλλογικών διαπραγματεύσεων της Εταιρείας με τους εργαζομένους.

Εμμένουμε στην θέση μας ότι αναγνώριση της προϋπηρεσίας έγινε de facto δεκτή από την ΕΥΔΑΠ κατά την διαδικασία πρόσληψης ενός προς ενός των νέων εργαζομένων (και είναι υποχρεωμένη η ΕΥΔΑΠ να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία για όλους τους εργαζόμενους), με ότι αυτό επισύρει στις μισθολογικές και βαθμολογικές τους μεταβολές και δεν μπορεί να αποτελεί εκ νέου αντικείμενο Συλλογικής Διαπραγμάτευσης Διοίκησης- Εργαζομένων.

Ο Σύλλογός μας σε κάθε περίπτωση τάσσεται στο πλευρό των θιγόμενων συναδέλφων με κάθε νόμιμο μέσο.  

 8.            Σχετικά με τον Ειδικό Εφάπαξ λογαριασμό προσληφθέντων μέχρι 15.10.1999 και την αναλογιστική μελέτη, το Προεδρείο διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση να χορηγηθεί στον Σύλλογο η σχετική μελέτη, ενώ δεν υπήρξε καμία  ενημέρωση για το αναγνωρισμένο αναλογιστικό έλλειμμα 84 εκ. σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της ΕΥΔΑΠ. Ο Σύλλογος εμμένει στη θέση να του δοθεί άμεσα η αναλογιστική μελέτη.

 Συνάδελφοι,

Η καθοδική πορεία της Εταιρείας δεν έχει προηγούμενο. Ο Σύλλογος πιστός πάντα στις απόψεις του, θα συνεχίσει τις δράσεις του για να διαφυλάξει το κύρος της ΕΥΔΑΠ και να προστατεύσει τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μελών του και των εργαζομένων. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

 

Γιώργος Δήμτσας

 

Δέσποινα Ζάννου

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012

 

Αθήνα, 23.01.2024

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταστρατήγηση της ΣΣΕ  η πρόθεση μη απόδοσης των νόμιμων αυξήσεων σε εργαζόμενους που προσλήφθηκαν μετά το 2012

Συνάδελφοι,

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού επεξεργάζεται τις λίστες των εργαζόμενων που δικαιούνται αυξήσεις μέσα στο 2024, μετά την από 01.01.24 άρση της αναστολής που επέβαλε το άρθρο 4 της 6ης Π.Υ.Σ. με το οποίο η ΕΥΔΑΠ ΑΕ είχε πλήρως ευθυγραμμιστεί. Ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει τα χρονικά όρια θα πρέπει να δουν άμεσα στο εκκαθαριστικό τους τις σχετικές αυξήσεις, πληροφορούμαστε ότι αρκετοί από τους προσληφθέντες μετά το 2012, ενημερώνονται προφορικά (και όχι γραπτώς) από την αρμόδια Διεύθυνση περί του αντιθέτου.

Είναι εντελώς διχαστική η προσπάθεια ορισμένων που επιχειρούν να διαιρέσουν το προσωπικό σε παλιούς και σε νέους εργαζόμενους.

Ποια είναι η αλήθεια: Στους συναδέλφους μετά το 2012 αναγνωρίστηκε η εκτός ΕΥΔΑΠ ΑΕ προϋπηρεσία τους για την κατάταξή τους σε κλάση χρονοεπιδόματος και η «συναφής προϋπηρεσία» τους για την κατάταξή τους σε Μισθολογικό Κλιμάκιο. Αυτό γίνεται από την ίδρυση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ το 1980 και εφαρμόστηκε σε όλους ανεξαιρέτως του συναδέλφους κατά την πρόσληψή τους ασχέτως έτους πρόσληψης. Αποτελεί άρθρο του Νόμου 1068/1980 που ενσωματώθηκε στον Κανονισμό της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και στις μετέπειτα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 5053/2023 ο οποίος  κατέστησε υποχρεωτικό το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων. Όμως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει άλλη «άποψη». Το «ξεπάγωμα» δεν είναι υποχρεωτικό! Η Διοίκηση ισχυρίζεται ότι όσοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποδοχές «υπέρτερες των νόμιμων», δεν δικαιούνται αυξήσεων. Και ενώ επί σειρά ετών εφαρμοζόταν πάντα η απόδοση προϋπηρεσίας στους νέους υπαλλήλους, ξαφνικά άλλαξαν γνώμη και ισχυρίζονται ότι ο νέος Νόμος 5053/2023 αναστέλλει τις ισχύουσες διατάξεις των ΣΣΕ-Κανονισμού και καθιστά τις αποδοχές των εν λόγω εργαζομένων υπέρτερες! Πουθενά βέβαια ο Νόμος δεν ρυθμίζει τέτοιο θέμα. Το πνεύμα του Νομοθέτη κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Πρόκειται για πολιτική της Διοίκησης εναντίον των εργαζόμενων,  η οποία δυστυχώς αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας τους. Πρόκειται για προσπάθεια της Διοίκησης να διορθώσει την κακή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας (βλ. ισολογισμό και ανακοινώσεις του προηγούμενου έτους) με χρήματα των εργαζομένων, προβαίνοντας σε παράτυπες - παράνομες περικοπές.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: «καμία περικοπή, κανένα πάγωμα απολαβών στους νέους συναδέλφους μετά το 2012, αναπλήρωση και ενίσχυση του εισοδήματος σε όλους τους παλαιότερους συναδέλφους που τόσα χρόνια μένουν μισθολογικά καθηλωμένοι».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


             Ο Πρόεδρος                          Η Γενική ΓραμματέαςΓιώργος Δήμτσας                        Δέσποινα Ζάννου


 


 


 

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΟΜΕ στις 14.12.2023

 

Αθήνα, 14.12.2023

 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της ΟΜΕ, συνεχίζουμε μετέχοντας δυναμικά και καλούμε τα μέλη μας να ενώσουν τις δυνάμεις τους

 

στην τρίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 14.12.2023 στις 12:00 – 15:00 και

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Περισσό

 

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία περικοπή αποδοχών

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία αμφισβήτηση όρων των συλλογικών συμβάσεων

 

Καλούμε την διοίκηση

·                     Να σταματήσει όλες τις αποφάσεις περικοπών χρονοεπιδομάτων ή της μη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας

·                     Nα χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών τις «αντιφατικές και περίεργες» γνωμοδοτήσεις όπως καταγγέλθηκαν στο Συνέδριο της ΟΜΕ

 

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δεν μπορεί να αμφισβητεί τα αυτονόητα και  δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερώς.

 

Ο Σύλλογος μας συνεχίζει τις δράσεις του και εκτός Εταιρείας, για όλα τα θέματα που έχει αναλάβει και έχει αναδείξει.

                                                        

                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                          Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Δήμτσας                      Δέσποινα Ζάννου

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΟΜΕ στις 11.12.2023

 

Αθήνα, 11.12.2023

 

 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

 Είναι απαράδεκτο να ανακοινώνονται στους προσληφθέντες  μετά τις 14.12.2012 εργαζόμενους,  περικοπές χρονοεπιδομάτων ή η μη αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας, με απαντήσεις όπως:  «Βάσει γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών η συναφής προϋπηρεσία έχει μπει προσωρινά σε αναστολή».

Είναι απαράδεκτο ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Τακτικό Συνέδριο της ΟΜΕ να δηλώνει ότι θα εξετάσει το θέμα, ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοινώνουν αναστολή της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

Ο Σύλλογος μας δεν αναγνωρίζει και δεν δέχεται καμία περικοπή και καμία αναστολή αναγνώρισης της συναφούς προϋπηρεσίας για όλους τους συναδέλφους μηχανικούς.

 Καλούμε την διοίκηση

·                     Να σταματήσει όλες τις παράνομες αποφάσεις περικοπών χρονοεπιδομάτων ή της μη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας

·                     Nα χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών τις «αντιφατικές και περίεργες» γνωμοδοτήσεις όπως καταγγέλθηκαν στο Συνέδριο της ΟΜΕ

 Μετέχουμε στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν ομόφωνα στο 39ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.  

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία περικοπή αποδοχών

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία αμφισβήτηση όρων των συλλογικών συμβάσεων

 

Αύριο 12.12.2023 συμμετέχουμε όλοι στην τρίωρη στάση εργασίας 12:00 – 15:00 και

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Περισσό

 

Συνημμένη σας αποστέλλουμε την επιστολή του Συλλόγου μας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα την «Απόδοση μισθολογικών κλιμακίων λόγω συναφούς προϋπηρεσίας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                  Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Δήμτσας                                      Δέσποινα Ζάννου

Επιστολή στην Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την Απόδοση μισθολογικών κλιμακίων λόγω συναφούς προϋπηρεσίας

 Αθήνα, 11.12.2023

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Είναι απαράδεκτο να ανακοινώνονται στους προσληφθέντες  μετά τις 14.12.2012 εργαζόμενους,  περικοπές χρονοεπιδομάτων ή η μη αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας, με απαντήσεις όπως:  «Βάσει γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών η συναφής προϋπηρεσία έχει μπει προσωρινά σε αναστολή».

Είναι απαράδεκτο ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Τακτικό Συνέδριο της ΟΜΕ να δηλώνει ότι θα εξετάσει το θέμα, ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες Υπηρεσίες ανακοινώνουν αναστολή της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

Ο Σύλλογος μας δεν αναγνωρίζει και δεν δέχεται καμία περικοπή και καμία αναστολή αναγνώρισης της συναφούς προϋπηρεσίας για όλους τους συναδέλφους μηχανικούς.

Καλούμε την διοίκηση

·                     Να σταματήσει όλες τις παράνομες αποφάσεις περικοπών χρονοεπιδομάτων ή της μη αναγνώρισης συναφούς προϋπηρεσίας

·                     Nα χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών τις «αντιφατικές και περίεργες» γνωμοδοτήσεις όπως καταγγέλθηκαν στο Συνέδριο της ΟΜΕ

Μετέχουμε στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν ομόφωνα στο 39ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.  

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία περικοπή αποδοχών

·                     Δεν αποδεχόμαστε καμία αμφισβήτηση όρων των συλλογικών συμβάσεων

Αύριο 12.12.2023 συμμετέχουμε όλοι στην τρίωρη στάση εργασίας 12:00 – 15:00 και

στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Περισσό

Συνημμένη σας αποστέλλουμε την επιστολή του Συλλόγου μας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα την «Απόδοση μισθολογικών κλιμακίων λόγω συναφούς προϋπηρεσίας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                   Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Δήμτσας                              Δέσποινα Ζάννου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα, 07.12.2023

                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 571

                                                                                                     


Π ρ ο ς:          Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

                         Υπόψη κας Κατ. Βλαστάρη

  

Θέμα:             Απόδοση μισθολογικών κλιμακίων λόγω συναφούς προϋπηρεσίας

 

 Κυρία Βλαστάρη,

 

Σε συνέχεια των από 06.12.2023 κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και σε συνέχεια της παρέμβασης του Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΜΕ στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΟΜΕ παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου μας, η απόφαση της Διοίκησης να μην προβεί σε καμία μονομερή ενέργεια περικοπής ή «παγώματος» μισθών και μη απόδοσης μισθολογικών κλιμακίων βάσει της αναγνωρισμένης συναφούς προϋπηρεσίας των συναδέλφων.

 

Δεδομένου ότι ως σήμερα έχει ανακοινωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης σας, η μη  απόδοση μισθολογικών κλιμακίων της ήδη αναγνωρισμένης συναφούς προϋπηρεσίας, παρακαλούμε για την άμεση άρση της μονομερούς ενέργειας αναστολής της καταβολής των νόμιμων αποδοχών συναδέλφων, οι οποίες απορρέουν από σχετικές προ μηνών αποφάσεις αναγνώρισης συναφούς εμπειρίας, όπως αυτή προκύπτει κατά την πρόσληψη.

 

Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε να ανακαλέσετε, να προβείτε στις σχετικές ενέργειες για την μη εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και μας ενημερώσετε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος                             Η Γενική Γραμματέας

Γιώργος Δήμτσας                               Δέσποινα Ζάννου