Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της 30.06.2021, 01.07.2021 και 02.07.2021 του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π.

24.06.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών της 30.06.2021, 01.07.2021 και 02.07.2021 του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Σήμερα, Πέμπτη 24.06.2021, κατατέθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των κ.κ. Ξανθάκη Μαργαρίτας, Σταματόπουλου Χρήστου, Κουρή Εμμανουήλ-Γεώργιο και Παππά Στυλιανού, οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού συνεδρίασε και εξέτασε τις υποψηφιότητες και αφού έλαβε υπ' όψιν τα άρθρα 13, 15, 29 και 30 του Καταστατικού, ανακηρύσσει τους υποψηφίους των πέντε (5) συνδυασμών ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ»


Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Αποστολάκη Αικατερίνη

2.    Βιλλιώτη Γεωργία

3.    Γουλιέλμος Γεώργιος

4.    Δρίνης Κωνσταντίνος

5.    Ζιώγας Ευάγγελος

6.    Κοστρίβας Συμεών

7.    Λουφάκης Γρηγόριος

8.    Μπριλάκης Δημήτριος

9.    Τούλιας Χρήστος

10.  Χριστοθανόπουλος Δημήτριος                                                                              

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς— άρθ. 15 καταστατικού)

1. Σταυρόπουλος Νικόλαος

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Αποστολάκη Αικατερίνη

2.    Βιλλιώτη Γεωργία

3.    Γουλιέλμος Γεώργιος

4.    Δρίνης Κωνσταντίνος

5.    Ζιώγας Ευάγγελος

6.    Κοστρίβας Συμεών

7.    Λουφάκης Γρηγόριος

8.    Μπριλάκης Δημήτριος

9.    Τούλιας Χρήστος

10.Χριστοθανόπουλος Δημήτριος

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1,Αποστολάκη Αικατερίνη

2.Βιλλιώτη Γεωργία

3. Γουλιέλμος Γεώργιος

4.Δρίνης Κωνσταντίνος

5.Ζιώγας Ευάγγελος

6.Κοστρίβας Συμεών

7.Λουφάκης Γρηγόριος

8.Μπριλάκης Δημήτριος

9.Τούλιας Χρήστος

10.Χριστοθανόπουλος Δημήτριος

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε.


Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς — άρθ. 15

1.    Ευαγγελάτου Σοφία

2.    Λιάπη Μαρία (Μαίρη)

3.    Ματθαίος Μιχαήλ

4.    Μεσημέρη Ουρανία (Ράνια)

5.    Σαμαράς Χρήστος

6.    Σούλης Βασίλης


7.    Φέτση Πηνελόπη

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς— άρθ. 15 καταστατικού)

1. Μπιτάδος Δημήτριος

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Ευαγγελάτου Σοφία

2.    Λιάπη Μαρία (Μαίρη)

3.    Ματθαίος Μιχαήλ

4.    Μεσημέρη Ουρανία (Ράνια)

5.    Μπιτάδος Δημήτριος

6.    Σαμαράς Χρήστος

7.    Σούλης Βασίλης


8.    Φέτση Πηνελόπη

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Ευαγγελάτου Σοφία

2.    Λιάπη Μαρία (Μαίρη)

3.    Ματθαίος Μιχαήλ

4.    Μεσημέρη Ουρανία (Ράνια)

5.    Μπιτάδος Δημήτριος

6.    Σαμαράς Χρήστος

7.    Σούλης Βασίλης


8.    Φέτση Πηνελόπη

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΕΣΚ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΔΑΠ»


Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς— άρθ. 15


1.    Κυλάφης Σπυρίδων

2.    Μπογδάνης Κωνσταντίνος

3.    Παπαγεωργίου-Αναγνώστου Αικατερίνη

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς— άρθ. 15 καταστατικού)

1. Μερκουρίδου Ελευθερία

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Κυλάφης Σπυρίδων

2.    Μπογδάνης Κωνσταντίνος

3.    Παπαγεωργίου-Αναγνώστου Αικατερίνη

Δ) Για το Ε.Κ.Α (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.    Κυλάφης Σπυρίδων

2.    Μπογδάνης Κωνσταντίνος

3.    Παπαγεωργίου-Αναγνώστου Αικατερίνη

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»


Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς— άρθ. 15 καταστατικού)

1.     Αποστόλου Κων/νος

2.     Δήμτσας Γεώργιος

3. Ζέρβας Θεόδωρος

4.       Ζωίτσης Γρηγόριος


5.       Καλλιβωκά Μαρία

6.       Καραγιάννης Ηρακλής

7.       Κατσάρα Αικατερίνη

8.       Κρίμπαλης Δημοσθένης

9.       Μαλλιαρού Θεοδώρα

10.   Νάστος Νικόλαος

11.   Πολομαρκάκη Ροδάνθη

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς— άρθ, 15 καταστατικού)

1. Παπακώστα Πηνελόπη

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15

1.  Αποστόλου Κων/νος

2.  Δήμτσας Γεώργιος

3.  Ζέρβας Θεόδωρος

4.  Ζωίτσης Γρηγόριος

5.  Καλλιβωκά Μαρία

6, Καραγιάννης Ηρακλής

7. Κατσάρα Αικατερίνη

8.  Κρίμπαλης Δημοσθένης

9.   Μαλλιαρού Θεοδώρα

10.  Νάστος Νικόλαος

11.  Παπακώστα Πηνελόπη

12.  Πολομαρκάκη Ροδάνθη

Δ) Για το Ε.Κ.Α. (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.      Αποστόλου Κων/νος

2.      Δήμτσας Γεώργιος

3.      Ζέρβας Θεόδωρος

4.      Ζωίτσης Γρηγόριος

5.      Καλλιβωκά Μαρία

6.      Καραγιάννης Ηρακλής

7.      Κατσάρα Αικατερίνη


8.      Κρίμπαλης Δημοσθένης

9.      Μαλλιαρού Θεοδώρα

10.  Νάστος Νικόλαος

11.  Πολομαρκάκη Ροδάνθη

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & τ.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ»

Α) Για το Δ.Σ. (μέχρι 9 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.      Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

2.      Αλούκος Ιωάννης

3.      Γελαδάς Διονύσιος

4.      Γρηγορίου Παναγιώτης

5.      Ευσταθίου Ελένη

6.      Ζάννου Δέσποινα

7.      Θωμαϊδης Πέτρος

8.      Κασωτάκη Ευαγγελία


9.      Κολυβά Ειρήνη

10. Κουκλάδα Αικατερίνη

11. Μαλανδράκη Βασιλική

12. Παντέρα Βαλεντίνα

13. Παπαϊωάννου Πέτρος

14. Παπαρίδης Ιωάννης

15. Ρίπης Κωνσταντίνος

16. Φάβιος Παναγιώτης

17. Χριστοφόρου Αγγελική

Β) Για την ελεγκτική επιτροπή (μέχρι 3 σταυρούς— άρθ. 15 καταστατικού)

1. Βλάχος Γεώργιος

2. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος

3. Ράνιος Αλέξανδρος

4. Φαλτσέτας Χρήστος

5. Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος

Γ) Για την Ομοσπονδία (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.      Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

2.      Αλούκος Ιωάννης

3.      Βλάχος Γεώργιος

4.      Γελαδάς Διονύσιος

5.      Γρηγορίου Παναγιώτης

6.      Ευσταθίου Ελένη

7.      Ζάννου Δέσποινα

8.      Θωμαϊδης Πέτρος

9.      Κασωτάκη Ευαγγελία

10. Κεχαγιαδάκης Νικόλαος

11. Κολυβά Ειρήνη

12. Κουκλάδα Αικατερίνη

13. Μαλανδράκη Βασιλική

14. Παντέρα Βαλεντίνα

15. Παπαϊωάννου Πέτρος

16. Παπαρίδης Ιωάννης

17. Ράνιος Αλέξανδρος

18. Ρίπης Κωνσταντίνος

19. Φάβιος Παναγιώτης

20.  Φαλτσέτας Χρήστος

21.  Χαραλαμπόπουλος Κωνσταντίνος

22.  Χριστοφόρου Αγγελική

Δ) Για το Ε.Κ.Α, (μέχρι 6 σταυρούς — άρθ. 15 καταστατικού)

1.        Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

2.        Αλούκος Ιωάννης

3.        Γελαδάς Διονύσιος

4.        Γρηγορίου Παναγιώτης

5.        Ευσταθίου Ελένη

6.        Θωμαϊδης Πέτρος

7.        Κασωτάκη Ευαγγελία


8.        Κολυβά Ειρήνη

9.        Κουκλάδα Αικατερίνη

10.    Παντέρα Βαλεντίνα

11.    Παπαϊωάννου Πέτρος

12.    Ράνιος Αλέξανδρος

13.    Χριστοφόρου Αγγελική

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στο κτήριο της Λαοδικείας, την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 και την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021 στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο νέο κτίριο του Περισσού (τέως Αποθηκών), από 08:00 έως 15:00.

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας

Η Εφορευτική Επιτροπή

Ξανθάκη Μαργαρίτα

Σταματόπουλος Χρήστος

Παππάς Στυλιανός

Κουρής Εμμανουήλ - Γεώργιος

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 1. 18 Ιουνίου 2021

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

http://engineerseydapblogspot.gr Email: engineerseydap@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 1

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021

Η Εφορευτική Επιτροπή που αναδείχθηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. την 17.06.2021, ανακοινώνει τα εξής:

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στην Ο.Μ.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στο κτήριο της Λαοδικείας στον 1ο όροφο, την Πέμπτη 01 Ιουλίου και Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021 στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο νέο κτίριο του Περισσού (τέως Αποθηκών) και από ώρα 08:00 έως 15:00 όλες τις ημέρες των εκλογών.

2. Τα μέλη του Συλλόγου που προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη αίτηση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο νέο κτίριο του Περισσού (τέως Αποθηκών). Η Εφορευτική Επιτροπή θα ελέγξει τις αιτήσεις και σύμφωνα με το Καταστατικό, θα ανακηρύξει τους υποψηφίους σε διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών πριν τις αρχαιρεσίες.

3. Για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Καταστατικού του Συλλόγου σύμφωνα με το οποίο:

1. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα μέλη που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και επί πλέον:

α) Είναι ενεργά μέλη του Σωματείου επί ένα έτος πριν από την έναρξη διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Έχουν απασχοληθεί τουλάχιστον επί ένα έτος με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην ΕΥΔΑΠ.

3. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν και για την εκλογή των αντιπροσώπων του Σωματείου για τα Συνέδρια των δευτεροβαθμίων Ενώσεων.

4. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σταματόπουλος Χρήστος (Τακτικό Μέλος) 

Παππάς Στυλιανός (Τακτικό Μέλος)

Ξανθάκη Μαργαρίτα (Τακτικό Μέλος), με αναπληρωτή τον κ. Κουρή Μανώλη-Γεώργιο

Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ώρα 11:30, διαδικτυακά μέσω TEAMS

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

http://engineerseydapblogspot.gr   Email: engineerseydap@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                       Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ομόφωνης απόφασής του στις 28-5-2021 και σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τα μέλη του στην Γενική Εκλογο-Απολογιστική Συνέλευση την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ., η οποία θα γίνει διαδικτυακά (μέσω TEAMS), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.     Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Συνέλευσης

2.     Διοικητικός Απολογισμός

3.     Οικονομικός Απολογισμός

4.     Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

5.     Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου – Οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

6.     Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Ανακοινώσεις

7.     Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών του Συλλόγου

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ                                    ΜΑΙΡΗ  ΛΙΑΠΗ

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Επιστολή προς Διοίκηση για σχέδιο Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

http://engineerseydapblogspot.gr   Email: engineerseydap@gmail.com

 

                                                                                 Αθήνα,  2-6-2021

 

 Προς:

1.     Πρόεδρο ΔΣ ΕΥΔΑΠ κ. Βαρβαρίγου

2.     Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σαχίνη

3.     Αναπλ. Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τόσιο

   

 

 

Θέμα: Σχέδιο Κανονισμού για τα Έργα και τις Μελέτες της ΕΥΔΑΠ

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

 

Στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου μας και με σκοπό να υποστηρίξουμε το δύσκολο έργο των Μηχανικών της Εταιρείας, παρακαλούμε όπως δώσετε εντολή να μας  αποστείλουν το υπό εκπόνηση Σχέδιο του ¨Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Υπηρεσιών¨  της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου ως Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. να εκφέρουμε απόψεις.

 

 

Με εκτίμηση

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΜΑΙΡΗ  ΛΙΑΠΗ